2017-10-24

Kontakt

Gralex Anna Gralewska
Kolonia Pliszczyn 174
20-258 Lublin

NIP 712-145-77-88

Tel. 691 020 050

UE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Operacja pod nazwą „Stworzenie firmy instalacyjnej, która opracuje, stworzy oprogramowanie i zainstaluje urządzenie pod nazwą: Cyfrowy Przewodnik Turystyczny oraz będzie zajmowała się instalacją energooszczędnego ogrzewania”.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.