Nasza oferta

Go to Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie

Go to Cyfrowy przewodnik turystyczny

Cyfrowy przewodnik turystyczny

UE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Operacja pod nazwą „Stworzenie firmy instalacyjnej, która opracuje, stworzy oprogramowanie i zainstaluje urządzenie pod nazwą: Cyfrowy Przewodnik Turystyczny oraz będzie zajmowała się instalacją energooszczędnego ogrzewania”.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.