2017-10-24

Energooszczędne ogrzewanie

Budowli sakralnych i nie tylko.

Kościoły, magazyny to obiekty wielkokubaturowe, w których tradycyjne ogrzewanie jest trudne do zastosowania ze względów ekonomicznych.
Ogromna ilość powietrza wewnątrz budynku pochłania duże koszty energii.
Nie ma potrzeby ogrzewania całej przestrzeni, w której nie przebywają ludzie.
Wniosek, idealne ogrzewanie powinno skupić się na ogrzewaniu ludzi.
Rozwiązaniem są maty grzewcze – ogrzewające bezpośrednio ludzi.

 

UE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Operacja pod nazwą „Stworzenie firmy instalacyjnej, która opracuje, stworzy oprogramowanie i zainstaluje urządzenie pod nazwą: Cyfrowy Przewodnik Turystyczny oraz będzie zajmowała się instalacją energooszczędnego ogrzewania”.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.