2018-03-19

Cyfrowy przewodnik turystyczny

Jeszcze zwiedzanie nie było tak proste.

Nowoczesna usługa, skierowana do posiadaczy urządzeń mobilnych (smartphone, tablet) realizująca funkcję osoby przewodnika.
Dzięki niej turysta może sam zwiedzać obiekty zabytkowe w dowolnym czasie, tempie, kolejności.
Nie musi dostosowywać się do charakteru osobistego tradycyjnego przewodnika.
Może korzystać z funkcji lektora, jak również z materiałów multimedialnych.
Zawarte w nim informacje będą dostępne w kilku językach.

Cyfrowy przewodnik turystyczny to aplikacja, która idealnie pasuje do zabytkowych obiektów sakralnych, w których zwiedzający powinni zachować odpowiednią ciszę. Dzięki niej unikniemy szumu, który wynikał z oprowadzania przez przewodnika wielu osób – grup turystycznych.
Obiekt Sakralny będzie mógł zachować swój religijny charakter. Zwiedzający nie będą zakłócać modlitwy wiernych chcących indywidualnie w ciszy porozmawiać z Bogiem.

Przewodnik turystyczny to produkt, który zindywidualizuje zwiedzanie obiektów zabytkowych.

Jedyny taki produkt na rynku, dedykowany również do muzeów, obiektów sakralny i innych obiektów zabytkowych. Jego funkcje można również wykorzystać do parków rozrywki, czy centrach handlowych – ułatwi klientowi bezproblemowo dotrzeć do wszystkich atrakcji.

System w trakcie budowy, demo dostępne będzie na początku 2018 r.

 

UE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Operacja pod nazwą „Stworzenie firmy instalacyjnej, która opracuje, stworzy oprogramowanie i zainstaluje urządzenie pod nazwą: Cyfrowy Przewodnik Turystyczny oraz będzie zajmowała się instalacją energooszczędnego ogrzewania”.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.